Catalunya Diari
Diversos vehicles circulant per la ronda de Dalt el 28 de desembre de 2019

Tot el que has de saber sobre les restriccions de la Zona de Baixes Emissions

Totes les respostes sobre la nova Zona de Baixes Emissions que entrarà en vigor en breus: què?, qui?, on?, quan? com?

 

Què és la ZBE?

La nova Zona de Baixes Emissions (ZBE) és una àrea protegida de més de 95 km2 on no poden circular els vehicles sense el distintiu ambiental de la DGT. Aquesta zona té l’objectiu de lluitar contra la contaminació per tal de millorar i protegir la salut de les persones.

Quan afecta

Si fins ara les restriccions  es limitaven als episodis puntuals de contaminació de l'aire, a partir del pròxim 1 de gener del 2020 seran permanents. De dilluns a divendres i de 7 del matí a 8 del vespre. Aquestes són les tretze hores diàries durant les quals els vehicles més contaminants no podran circular per la Zona de Baixes Emissions.

On afecta

La zona per la qual no podran circular abasta una àrea de 95 km², que engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte la Zona Franca i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), el municipi de l'Hospitalet de Llobregat i part dels municipis de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs. 

La ronda de Dalt i la ronda Litoral estaran lliures de restriccions de circulació, és a dir,  els vehicles contaminants podran circular-hi. El que no podran fer és agafar una sortida i moure's pels carrers de la ciutat que estan inclosos dins la ZBE.

A qui afecta

L'Ajuntament calcula reduir la circulació diària en 50.000 vehicles, un20% del parc actual que circula per la ZBE. En quatre anys, es preveu que deixin de circular 125.000 vehicles contaminantsLa mesura discrimina en funció de la classificació ambiental dels vehicles establerta per la Direcció General de Trànsit (DGT), és a dir, segons el seu potencial contaminant. Hi ha quatre etiquetes: B (etiqueta groga), C (etiqueta verda), Eco (etiqueta verda i blava) i Zero emissions per als vehicles elèctrics o híbrids (etiqueta blava).

Els vehicles que no compleixen uns requisits ambientals considerats mínims no tenen dret a cap etiqueta de la DGT i són els que no podran circular  per la ZBE en els horaris fixats a partir del pròxim dimecres. Són majoritàriament cotxes de benzina anteriors a Euro 3 (matriculats abans del 2000), turismes dièsel anteriors a Euro 4 (matriculats abans del 2006) i motos o ciclomotors classificats com a Euro1. També entraran en aquesta categoria els vehicles històrics.

Tot i que les restriccions s'apliquen a partir de l'1 de gener, hi haurà un període d'adaptació de tres mesos | cedida

 

Com saber si tens el distintiu?

Per assegurar-se de si el vehicle té o no l'etiqueta ambiental, es pot comprovar  a través del web la DGT, de l'àrea metropolitana o de l'Ajuntament de Barcelona. Si al vehicle li correspon el distintiu i no el té, es pot comprar per 5 euros a través de Correus, ja sigui per internet o a les oficines, adjuntant la documentació necessària. També es pot trucar al 060. És recomanable portar el distintiu, però no és obligatori.

I els vehicles professionals?

Les furgonetes, els camions i els autocars i autobusos disposaran d'un any de moratòria, encara que no tinguin el distintiu ambiental de la DGT. L'Ajuntament espera que en aquest període les empreses renovin les seves flotes, ja que a partir del gener del 2021 estaran sotmesos a les mateixes restriccions que els cotxes i les motos contaminants.

A banda, les persones vulnerables que necessitin el seu vehicle per treballar es beneficiaran d'un any de moratòria. Aquesta exempció, de caràcter social, va acordar-se a última hora a proposta d'ERC i podria incloure autònoms però també persones que treballen per a empreses multiserveis. Concretament, se'n beneficiaran aquelles persones que necessitin el cotxe per treballar i acreditin uns ingressos inferiors a l'Indicador Públic de Renda  d'Efectes Múltiples -situat el 2019 en 537,84 euros mensuals- més un 10%. Equival a uns ingressos anuals inferiors a 8.000 euros.

Els taxis queden inclosos en les restriccions, però en general són vehicles nous i més d'un 30% són híbrids, elèctrics o de gas. L'objectiu és reduir, l'any 2020, a menys de la meitat els taxis dièsel de les ciutats metropolitanes, i l'any 2025 al 33%. 

El consistori estima que un any després que s'aixequi la moratòria a camions, furgonetes i autocars es reduiran en un 15% les emissions de NOx (òxids de nitrogen) i un 6% les de CO2.  Aquells vehicles que se saltin la normativa hauran de fer front a sancions d'entre 100 i 500 euros -o més en cas de reincidència- però això no passarà fins a l'abril, ja que hi haurà un període d'adaptació de tres mesos.

Les excepcions

Hi ha una sèrie de vehicles que estaran exempts de les restriccions encara que siguin considerats vehicles contaminants. És el cas dels vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda i els que presten serveis d'emergència i bàsics com ara les ambulàncies, bombers, serveis funeraris, policia i cossos de seguretat de l'estat. També estaran exempts els vehicles que usen persones amb malalties que els condicionen l'ús del transport públic.

Autoritzacions particulars

Al marge d'aquestes exempcions, la nova ordenança contempla també autoritzacions per a situacions particulars. S'autoritzaran un màxim de 10 dies anuals que hauran de pagar 2 euros diaris. Per exemple, vehicles amb matrícula estrangera que compleixen els requisits d'emissions però no són a la base de la DGT, aquells que han d'accedir de forma puntual per prestar activitats singulars, com ara els firaires, i també els que transportin persones per a un tractament mèdic.

Els vehicles amb matrícula estrangera estan sotmesos a les mateixes restriccions que els matriculats a l'estat i han de demanar l'autorització a l'Àrea Metropolitana de Barcelona si volen entrar dins la ZBE. Han de pagar 5 euros per un permís de llarga durada o 2 si és per un dia.

El control del compliment de les restriccions es farà mitjançant un sistema de lectura de matrícules | cedida

 

Com demanar l'autorització

Per gaudir d'alguna autorització, els titulars del vehicle hauran d'inscriure's prèviament al registre metropolità abans de les dotze de la nit del dia anterior al qual es vulgui accedir a la zona. Si es tracta d'una urgència mèdica, l'autorització es podrà fer a posteriori en un màxim de tres dies.

Tant per als vehicles exempts del distintiu com els estrangers o per a les visites puntuals l'autorització es tramita a l'AMB. També es pot trucar al 930.333.555, els dies feiners de 9.00 a 14.00.

Com es controla?

El control del compliment de les noves restriccions es farà bàsicament via un sistema de lectura de matrícules gràcies a desenes de punts de videovigilància instal·lats a la ciutat, la plataforma tecnològica de l'Ajuntament amb mitjans automàtics i els controls que ja té establerts la Guàrdia Urbana. 

A través de la lectura de matrícula es podrà comprovar si el vehicle disposa d'etiqueta de la DGT o és un vehicle categoritzat com a contaminant. En tot cas, no és obligatori portar l'etiqueta de la DGT enganxada al cotxe,  ja que simplement amb la matrícula ja es pot saber la categoria ambiental del vehicle.

Sancions

Les infraccions seran classificades en lleus (multa de 100 euros), greus (200 euros) i molt greus (500 euros)  i els ingressos obtinguts per les sancions es destinaran a finançar actuacions per la mobilitat sostenible. En cas de reincidència, les sancions es poden incrementar un 30% respecte del mínim. Es considerarà reincidència si passats 90 minuts des de la detecció, es torna a detectar el mateix vehicle circulant de forma incorrecta per la ZBE. En aquest cas, se sancionaria amb dues multes, la primera un 30% més que la segona.

En tot cas, les multes no començaran a posar-se fins a l'abril, ja que l'Ajuntament estableix un període d'adaptació a la normativa de  tres mesos des de la seva entrada en vigor. En línies generals, les infraccions lleus seran les comeses per motos, cotxes i furgonetes i les greus per autobusos i camions.

La infracció, però, pujarà una categoria en l'escala de gravetat si el vehicle circula incomplint la normativa i a més ho fa en un moment que hi hagi declarat un episodi de contaminació. Així, si una moto sense distintiu circula per la ZBE un dimarts a les 10 del matí i coincideix que es declara un episodi de contaminació de l'aire la infracció es catalogarà com a greu. Si el vehicle que ho fa és un camió, serà una infracció 'molt greu'.