Temes ·

Llevantada

Llevantada

La llevantada és un fenomen meteorològic molt típic a Catalunya que consiteix en l'entrada de vents molt humits de mar cap a terra, provinents de l'est, que acaben deixant precipitacions importants a gairebé tot el territori, especialment al litoral i prelitoral, així com a la cara sud del Pirineu. És una de les situacions que més aigua deixa a casa nostra i acostuma a tenir lloc a la tardor.

 

En algunes ocasions, les llevantades poden anar acompanyades de fenòmens molt severs, com ara tempestes intenses, fortes ventades o, inclús, alguns tornados o caps de fibló.